Compilar el projecte en GNU/Linux

Primer hauràs de descarregar el fitxer .tar.gz des de la web. Aquest arxiu conté tant el codi font com els recursos dels jocs. Els minijocs de ByteRealms tenen les següents dependències:

 1. CMake. Versió 2.6 com a mínim.
 2. Python. Versió 2.X. Python 3.0 no funciona
 3. SDL. Paquet de Debian: libsdl1.2-dev
 4. SDL_image. Paquet de Debian: libsdl-image1.2-dev
 5. SDL_mixer. Paquet de Debian: libsdl-mixer1.2-dev
 6. SDL_ttf. Paquet de Debian: libsdl-ttf2.0-dev
 7. GLEW. Paquet de Debian: libglew-dev
 8. cURL. Paquet de Debian: libcurl4-openssl-dev
 9. XMLRPC-C. Paquet de Debian: libxmlrpc-c3-dev
 10. Crypto++. Paquet de Debian: libcrypto++-dev
 11. Qt4. Paquet de Debian: libqt4-dev

Recomanem utilitzar els gestors de programari inclosos en la teua distribució (yum, apt-get) per a instal·lar les dependències. Una vegada instal·lades totes les dependències anem a la carpeta Source/ i executem:

 $ cmake .

Açò configura el projecte i generarà els Makefiles per a compilar. Si es produeix algun error comprova que les dependències estan instal·lades i les versions són les correctes. Ara compilem executant:

 $ make

La compilació tardarà uns minuts, depenent de la velocitat del teu PC. Si no es produeixen errors, els executables estan en la carpeta Release/minigames/ del projecte.

Preguntes freqüents

 • Quines distribucions recomaneu?
  • Els jocs de GameLearning s'han programat usant Debian 5.0 i Ubuntu 9.10. Hauria de funcionar en qualsevol distribució GNU/Linux moderna si s'instal·len les dependències correctament.
 • Quan execute CMake, afirma que no he instal·lat libglew-dev a pesar que ho he instal·lat.
  • El script de detecció de GLEW no funciona a voltes, esborra CMakeCache.txt i torna a executar cmake.
 • He trobat un error
  • Ningú és perfecte :). Envia un correu a bugs@byterealms.com amb informes d'error i suggeriments.